Garantisi

Genel olarak, garantisi bir ürün veya hizmetin alıcıya sağladığı güvenceyi ifade eder. Bu güvence, üretici veya satıcının sorumluluğundadır ve ürün veya hizmetin belirli bir süre içinde önceden belirtilen şartlara uygun olarak çalışacağına dair söz verir. Garanti, ürün veya hizmetin kalitesine, işlevselliğine ve performansına dair çeşitli taahhütler içerebilir.

Garantiler genellikle iki temel türe ayrılır: Zımni Garanti ve Açık Garanti.

Zımni Garanti, ürünün veya hizmetin normal kullanım koşullarında çalışabileceği varsayımı üzerine kuruludur. Bu tür garanti, ürün veya hizmetin açıkça belirtilmemiş özellikleri ve işlevleriyle ilgilidir.

Açık Garanti, üretici veya satıcının ürünü veya hizmeti belirli bir süre boyunca belirli özelliklerini yerine getirmesi için garanti ettiği anlaşmadır. Bu tür garanti, ürünün veya hizmetin ne kadar süre çalışacağı, ne tür arızaların garanti kapsamında olduğu ve nasıl onarılabileceği gibi detayları içerir.

Garantinin süresi, ürüne veya hizmete göre değişebilir. Örneğin, bazı elektronik ürünler için garanti süresi 1 yıldan uzun olabilirken, bazı tüketici ürünlerinde sadece birkaç aydır.

Garanti aynı zamanda, satın alma işleminden sonra üründe veya hizmette ortaya çıkan arızaların tamir edilmesi veya değiştirilmesine ilişkin sorumluluğu da içerebilir. Bu durumda, garanti kapsamındaki hizmetler genellikle ücretsizdir.

Sonuç olarak, garantisi bir ürün veya hizmetin kalitesi ve performansı konusunda bir alıcıya sağlanan güvenceyi ifade eder. Garanti, üretici veya satıcının sorumluluğundadır ve ürün veya hizmetin belirli bir süre içinde önceden belirtilen şartlara uygun olarak çalışacağına dair söz verir.